آدرس: تهران، خیابان آزادی، روبروی استاد معین، بلوار شهید اکبری، بلوار شهید صالحی، کوچه گلستان، پلاک ۱۱
     تلفن:     02166086118 –  4 تا02166086771
دورنگار:     02166024681
کد پستی:      1459993612
پست الکترونیک: info@daricnovin.ir