آدرس: تهران، ضلع شمالی دانشگاه شریف، کوچه قاسمی، مجتمع فناوری شماره 2 شریف، پلاک37، طبقه اول، واحد 4
     تلفن:     02166158133
دورنگار:      02166158126
کد پستی:      1459995845
پست الکترونیک: info@daricnovin.ir