ارزیابی طرح‌های دانش بنیان

طرح‌ها و ایده‌هایی که مخاطب شرکت‌ها صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطر پذیر قرار می‌گیرند عموماً در دوران کودکی خود می‌باشند به این معنی که هنوز تولید تجاری محصول و خدمات مورد نظر در سطح وسیع و صنعتی شده اتفاق نیافتاده است و یا آنکه به اندازه اقتصادی نهایی خود نرسیده است و لذا این طرح‌ها و ایده‌ها با عدم قطعیت‌های بسیار بالایی روبرو می‌باشند. از سوی دیگر شرکت‌ها به دلیلی آنکه در دوران کودکی خود پشتوانه مالی قوی ندارند امکان تضمین تعهدات خود را ندارند و لذا مشارکت و همکاری با این شرکت‌ها با ریسک اعتبار و موفقیت بسیار بالایی نیز روبرو است. به طور کلی جهت مطالعه و برررسی ایده‌ها و شرکت‌ها در دوران کودکی، آنها را با توجه به سطحی از توسعه یافتگی که در آن قرار دارند وضعیت‌شان را بررسی همه جانبه یا وارسی موشکافانه می‌کنند. با توجه به فضای در حال توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور، شرکت داریک نوین طی سال 1391 تلاش نموده است که با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، صندوق پژوهش و فناوری شریف و بانک توسعه صادرات اقدام به تاسیس مجموعه‌ای با عنوان شرکت سنجش فناوری نماید. اهم خدمات این شرکت در هر یک از سرفصل های ارزیابی و توانمندسازی مدیریت به شرح ذیل بیان نمود:

عناوین طرح‌های ازریابی شرکت‌های دانش بنیان

ردیف

عنوان پروژه

محل اجرا

نوع قرارداد

خدمات داریک

1

الکتروکلریناتور

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

2

شیرمخلوط الکتریکی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

3

طراحی و ساخت سامانه‌ی هوشمند تراکم سنجی لایه‌های روسازی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

4

ساخت دستگاه میلکو اسکن و شمارش سلولهای سوماتیک شیر در ایران

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

5

طرح تولید پایه گیاه زینتی ژربرا به روش کشت بافت

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

6

اسپیسرهای بتنی برای ساختمانهای بتن مسلح

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

7

توسعه‌ی دانش فنی تولید رزین‌های پلی وینیل بوتیرال

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

8

طرح تولید بذر ارقام تجاری محصولات زراعی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

9

شبکه یادگیری مشترك(لیدیس)

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

10

بور نوترون درمانی هدفمند تومورهای سررانی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

11

تولید پودر آلومینیوم فلیک جهت کاربرد در تولید بتن

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

12

بازیابی مس و روی از سرباره برنج ریزی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

13

سامانه مدیریت ماشین‌های نوین (PVM)

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

14

تولید فاصله سنج و زاویه یاب اپتیکال لیزری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

15

تولید ربات دوکاره همزن و آسیاب

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

16

طراحی و ساخت موتور میکروجت

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

17

سیستم پایش وضعیت درون چاه های نفت

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

18

طراحی و ساخت زیرسطحی هوشمند

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

19

رباتهای بازو با تکنولوژی عملگر دقیق و بدون لقی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

20

پایگاه اینترنتی طراحی، تولید وارلاع رسانی و فروش محصولات مدو پوشاك

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

21

تولید شیشه‌های خودشو

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

22

تولید بخاری گازی بهینه سوز توربو

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

23

دستگاه لکنت شکن دیجیتال

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

24

کلینیک سیار بر پایه تریلر

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

25

مینی خودروی شهری- صحرایی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

26

به کار گیری سیستم CRP در صنعت هواپیماسازی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

27

جایگزین کردن گاز سولفور دی اکسید با ترکیبات معادل جهت رنگ زدایی ازکشمش

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

28

پوشش حائل حرارتی بر روی محفظه احتراق موتور دیزلی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

29

تولید حامل های دارویی نانو ذره

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

30

تولید ابزار حرکتی فیلمبرداری هوایی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

31

مدیریت پسماندهای شیمیایی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

32

خدمات فنی و مهندسی در حوزه فناوری نانو

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

33

طراحی و تولید دیوارهای فوق سبک بتنی پلیمری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

34

خط تولید دستگاه‌های تست‌شرائط محیطی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

35

تولید محتوا و نرم افزارهای مبتنی بر فناوری موبایل

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

36

استفاده از پسماندهای شهری به عنوان سوخت جایگزین در صنعت سیمان

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

37

تولید قند شکسته استریلیزه پاکسیما

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

38

طراحی و ساخت شبکه حسگر بی سیم

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

39

چترهای سقفی بخش سازه‌های نوین

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

40

پوششدهی نانوکریستالی فلزات

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

41

گیم نت اینترنتی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

42

بالگرد بدون سرنشین

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

43

محصولات مبتنی بر شبکه‌های حسگر

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

44

غواص بر

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

45

ساخت دستگاه مکانیکی فوم‌های نرم

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

46

طرح بازارچه الکترونیکی پویا

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

47

موسسه چاپ اطلاعات گمشده‌ها

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

48

تولید جعبه دنده دستی اتوماتیک شده

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

49

پاک کننده مکانیزه کفش

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

50

تولید لخته سازهای پلیمری پایه طبیعی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

51

مشاوران انفوماتیک ایران

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

52

طراحی و ساخت سامانهای آموزشی دینامیک خودرو

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

53

توسعه و توزیع نرم افزار مهندسی نجات

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

54

تولید کوپلیمرهای خطی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

55

ربات شش پا هوشمند با سه درجه آزادی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

56

پیاده سازی نظام مدیریت زنجیره تامین الکترنیکی در بازار رایانه و IT

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

57

تولید سیستم خبره مشاوره حقوقی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

58

تولید صنعتی گلوله‌های آلومینای فعال

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

59

تولید عایق صوتی از کاغذ بازیافت شده

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

60

سیستم روشنایی خورشیدی مهندسی تولید

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

61

تولید دوچرخه الکتریکی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

62

رباتهای شبیه ساز آموزشی صنعتی ایران

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

63

ساخت موتورهای سوئیچ رلوکتانس

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

64

تولید اسید فسفریک

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

65

سیستم کنترل پارامترهای محیطی مرغداریها

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

66

تولید دزدگیر ماهواره ای

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

67

قفل دیجیتالی کنترل از راه دور برای تابلوهای توزیع

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

68

ساخت ژنراتورهای مولد تراکم شار مغناطیسی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

69

تولید سیستم یکپارچه بومی اتوماسیون هوشمند ساختمانی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

70

نقاشی آب طلا روی شیشه و سفال و کریستال و چینی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

71

تولید کرربن فعال بهداشتی عیار بالا

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

72

ساخت نمونه ای از شبکه حسگر بی سیم

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

73

اتومبیل نابغه

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

74

سیستم تعویض دنده دستی اتوماتیک شده

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

75

پرتاب کننده‌های مغناطیسی با تکنولوژی مولدهای تراکم شار

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

76

شبکه‌های حسگری برای کاربری خانگی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

77

تولید سیستم اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات با شبکه‌های AD HOC

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

78

بنگاه مشاوره سرمایه گذاری طلا دات آی آر

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

79

ساخت شناورهای تفریحی توریستی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

80

سامانه‌های نوین اطلاع رسانی شهری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

81

اتوماسیون سیستم نانوایی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

82

تولید انواع سوسیس، کالباس و همبرگر

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

83

تولید دستگاه تخلیص طلا

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

84

کفپوشهای با کیفیت بالا و قیمت پایین

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

85

سیستم دیجیتالی پایش یکپارچه حمل و نقل

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

86

تولید بتن گوگردی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

87

سیستم روشنایی خورشیدی برای جاده‌ها و پارک‌ها

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

88

بکارگیری دستگاه پخش اتوماتیک برگه‌های تبلیغاتی در خیابان و ارگانها

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

89

تولید قطعات پلاستیکی به روش تزریق

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

90

سیستم‌های ردیابی ماهواره‌ای

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی فناوری نو و پیچیده

ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان و نظارت بر اجرا

91

پایلوت شهرهای الکترونیک

وزارت کشور

ارزیابی سند راهبردی

شناسایی و معرفی 10 شهر به عنوان پایلوت های شهر الکترونیک در کشور