شرکت داریک نوین سرزمین پارس با نام تجاری داریک نوین به عنوان یک مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری در آبان ماه سال ۱۳۸۸ و در ادامه فعالیتهای تحقیقاتی و مشاوره گروه مالی شریف آغاز به کار نمود و طی سالهای اخیر با استفاده از توانمندی‌های نخبگان دانشگاه صنعتی شریف و سایر دانشگاه‌های کشور و همچنین همکاری با شبکه گسترده‌ای از فعالان مالی و اجرایی کشور اقدامات مختلفی در زمینه انجام طرح‌های تحقیات مالی، خدمات تسهیلگری و جذب سرمایه‌گذار، خدمات مشاوره تامین مالی و مشاوره کارآفرینی و توسعه کسب و کار به اجرا رسانده است.