شرکت مشاور مالی و سرمایه گذاری داریک

ناحیه نوآوری شریف

ناحیه‌ی نوآوری شریف، منطقه‌ای ویژه برای حضور و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان است که در اطراف پردیس اصلی دانشگاه صنعتی شریف در حال شکل گیری است. این منطقه که حدود ۲۵۰ هکتار وسعت دارد، هم‌اکنون محل استقرار بیش از ۵۰۰ شـرکت، ۷ شــتابدهنده، ۵ صندوق و شرکت سرمایه‌گذاری، 5 مرکز نوآوری، ۲ فضای کار اشتراکی، 5 مجتمع فناوری، 4 پژوهشکده و 1 هاب نوآوری می­باشد.

یکی از اهداف ایجاد و توسعه­ ی ناحیه­ ی نوآوری غلبه بر برخی چالش های اقتصادی و اجتماعی برای تثبیت رشد اقتصادی و استاندارد زندگی دهه های گذشته است. این مسائل شامل تأثیرات پیری جمعیت و کاهش رشد جمعیت، رقابت جهانی سنگین تر و ریسک اتوماسیون شغل ها می شود. تشویق به نوآوری و کارآیی در افراد کلید اصلی رویارویی با این چالش­هاست، چرا که اقتصادها، کسب و کارها و شغل هایی که در این محیط شکوفا می شوند بیشتر احتمال دارد که دارایی های فکری بسازند، عملیات های مؤثرتری اجرا کنند و در بازارهای با رشد سریع فعالیت داشته باشند.

با مطالعه 21 ناحیه نوآوری موجود در دنیا، اهداف توسعه راهبردی ناحیه نوآوری شریف مشخص گردید و بر اساس آن اقدامات لازم و اعضای مختلف ناحیه نوآوری و همچنین نقش هر کدام در توسعه ناحیه مشخص گردید. یکی از مهمترین راهبردها، توسعه‌ی ناحیه نوآوری شریف با محوریت بخش خصوصی و بدون مشارکت مستقیم نهاد‌های دولتی است.

ناحیه ­ی نوآوری 22@ بارسلونا و ناحیه­ ی نوآوری بوستون اولین ناحیه های نوآوری رسمی در دنیا هستند. پیشرفت­ های این دو شهر باعث شد که سایر شهرهای دنیا هم به تقلید از این دو شهر، ناحیه ­ی نوآوری خود را راه اندازی کنند. در نتیجه، در سال 2014، تعداد ناحیه های نوآوری “رسمی” در دنیا به بیش از 80 رسید و شهرها همچنان در حال راه اندازی مناطق نوآوری و خوشه های کارآفرینی هستند.