نواحی نوآوری

ناحیه‌ی نوآوری شریف، منطقه‌ای ویژه برای حضور و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان است که در اطراف پردیس اصلی دانشگاه صنعتی شریف در حال شکل گیری است. این منطقه که حدود ۲۵۰ هکتار وسعت دارد، هم‌اکنون محل استقرار بیش از ۵۰۰ شـرکت، ۷ شــتابدهنده، ۵ صندوق و شرکت سرمایه‌گذاری، 5 مرکز نوآوری، ۲ فضای کار اشتراکی، 5 مجتمع فناوری، 4 پژوهشکده و 1 هاب نوآوری می باشد.

مشارکت عمومي- خصوصي

 مشارکت عمومي- خصوصي يا همان PPP تامین مالی پروژه سرمایه‌گذاری که در آن یکی از زیرمجموعه‌ها دولت با مشارکت یک یا چند شرکت خصوصی جهت انجام ساخت، نگهداری، بهره‌برداری و مالکیت پروژه همکاری می‌نماید. این مشارکت مي‌تواند از یک قرارداد ساده کوتاه مدت واگذاري مديريت بهره‌برداري تا يک قرارداد بلندمدت شامل تامين منابع مالي، برنامه‌ريزي،