مدیران

   مهندس مهدی محمدظاهری (مدیر عامل)  مهدی محمدظاهری دانش آموخته کارشناسی ارشد MBA که در طیف وسیعی از فعالیتهای حوزه­های گوناگون فعالیت نموده است. برگزاری دوره های فرهنگی، کار آفرینی و …  از سال 78 تا 81 . تهیه طرحهای اقتصادی از سال 81 تا 83، مدیریت شرکت طرح های نو در افغانستان سال 84