نواحی نوآوری

ناحیه‌ی نوآوری شریف، منطقه‌ای ویژه برای حضور و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان است که در اطراف پردیس اصلی دانشگاه صنعتی شریف در حال شکل گیری است. این منطقه که حدود ۲۵۰ هکتار وسعت دارد، هم‌اکنون محل استقرار بیش از ۵۰۰ شـرکت، ۷ شــتابدهنده، ۵ صندوق و شرکت سرمایه‌گذاری، 5 مرکز نوآوری، ۲ فضای کار اشتراکی، 5 مجتمع فناوری، 4 پژوهشکده و 1 هاب نوآوری می باشد.